Ośrodek Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Leczenie osób uzależnionych od narkotyków.

Dobrze, że jesteś

Jeśli szukasz pomocy dla siebie lub bliskiej osoby, która ma problem z uzależnieniem, to dobrze trafiłeś. Jesteśmy tu po to, aby pomagać młodym ludziom wyzwolić się z nałogu.

Po zakończeniu leczenia można bezpłatnie zamieszkać w Hostelu dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach, gdzie prowadzone są działania postrehabilitacyjne mające na celu przywrócenie umiejętności społecznych oraz pomoc w usamodzielnieniu się. Pobyt jest bezpłatny i trwa do 12 miesięcy. Hostel dysponuje 12 miejscami.
Po pół roku od zakończenia leczenia pacjent może się ubiegać o honorowy tytuł Neofity Ośrodka.
Więcej informacji na temat Hostelu dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych.

5 osób

Zespół ośrodka

W ośrodku pracuje zespół terapeutyczny doświadczony w pracy z osobami uzależnionymi (terapeuci uzależnień, psycholodzy, lekarz psychiatra).
Zespół pracuje pod stałą superwzją.

Duszpasterzem Ośrodka jest ks. dr Andrzej Drapała

mgr Tomasz Majewski

Kierownik ośrodka, specjalista terapii, pedagog. Ukończył studia pedagogiczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, specjalność resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Pracował również w Hostelu dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

lek. med. Ewa Trębacz

Lekarz psychiatra. Studia ukończyła w 2012 roku na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2013 roku pracuje w I Klinice Psychiatrii Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Poza tym pracuje w poradni NZOZ “Nadzieja Rodzinie” w Kielcach.

mgr Barbara Lisowska

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog. Ukończyła psychologię na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Studium Pomocy Psychologicznej prowadzone przez IPZ w Warszawie.

mgr Katarzyna Jaromi

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacyjnego w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki rodziny w Wyższej Szkole Filozoficzno – Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, studia podyplomowe o kierunku pomoc psychologiczno – pedagogiczna i interwencja kryzysowa.

mgr Justyna Pawelec

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog. Ukończyła pedagogikę o specjalności resocjalizacja i profilaktyka społeczna na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Pracuje również w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.

mgr Jan Kopeć

Psycholog, instruktor terapii uzależnień, pedagog, doradca rodzinny. Ukończył jednolite studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, studia magisterskie w zakresie pedagogiki o specjalizacji resocjalizacja oraz studia licencjackie z Nauk o Rodzinie o specjalności profilaktyka i terapia uzależnień.

mgr Izabela Przybycień

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog. Pracowała 2 lata jako wolontariusz w Ośrodku Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych San Damiano w Chęcinach.

mgr Michał Augustyniak

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog, doradca zawodowy. Ukończył studia magisterskie z zakresu Pedagogiki o specjalności resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Absolwent studiów podyplomowych z Poradnictwa Zawodowego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

mgr Małgorzata Łoboda-Ucińska

Terapeuta uzależnień w trakcie specjalistycznego szkolenia, pedagog, ukończone studia z resocjalizacji i profilaktyki społecznej oraz pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.

mgr Joanna Woźniak

Superwizor ośrodka certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, psycholog.

Bożena Olczyk

Pracownik sekretariatu, instruktor warsztatów zajęciowych.

Maria Mularczyk

Pielęgniarka.

Kazimierz Wieczorek

Instruktor pracy, konserwator.

Galeria

Ośrodek położony jest w spokojnej i malowniczej okolicy, w sąsiedztwie Gór Świętokrzyskich, w osadzie Pałęgi oddalonej od Kielc o 30 km.Podziękowania

Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszego Ośrodka i okazaną życzliwość mieszkańcom Pałęg i wszystkim darczyńcom.

Z życia ośrodka

Relacje z naszych aktywności

Dane kontaktowe

Zapraszamy do nas

Ośrodek Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych
Pałęgi 80, 26-080 Mniów

zadzwoń:

606-329-511

607-150-334

Skontaktuj się z nami

Top