Leczenie osób uzależnionych od narkotyków.

Dobrze, że jesteś

Jeśli szukasz pomocy dla siebie lub bliskiej osoby, która ma problem z uzależnieniem, to dobrze trafiłeś. Jesteśmy tu po to, aby pomagać młodym ludziom wyzwolić się z nałogu.

Po zakończeniu leczenia można bezpłatnie zamieszkać w Hostelu dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach, gdzie prowadzone są działania postrehabilitacyjne mające na celu przywrócenie umiejętności społecznych oraz pomoc w usamodzielnieniu się. Pobyt jest bezpłatny i trwa do 12 miesięcy. Hostel dysponuje 12 miejscami.
Po pół roku od zakończenia leczenia pacjent może się ubiegać o honorowy tytuł Neofity Ośrodka.
Więcej informacji na temat Hostelu dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych.

5 osób
notatnik

Młodzież ma możliwość kontynuowania nauki na każdym etapie kształcenia. Po okresie adaptacyjnym i dopełnieniu procedur formalnych młodzież gimnazjalna może podjąć nauczanie indywidualne w bezpiecznych warunkach - na terenie ośrodka. Jest to możliwe dzięki współpracy z Władzami Gminy Mniów i Dyrekcją Gimnazjum w Grzymałkowie.
Dzięki współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego Patronus istnieje możliwość nauki na poziomie ponadgimnazjalnym w zaocznym liceum ogólnokształcącym w Grzymałkowie. Naukę w innych szkołach pacjenci mogą podjąć, jeżeli z powodzeniem radzą sobie z utrzymywaniem abstynencji i angażują się w terapię. Wiąże się to bowiem z samodzielnymi wyjazdami do wybranej szkoły.

Zespół ośrodka

W ośrodku pracuje zespół terapeutyczny doświadczony w pracy z osobami uzależnionymi (terapeuci uzależnień, psycholodzy, lekarz psychiatra).
Zespół pracuje pod stałą superwzją.

mgr Tomasz Majewski

Kierownik ośrodka, specjalista terapii, pedagog. Ukończył studia pedagogiczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, specjalność resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Pracował również w Hostelu dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

lek. med. Karolina Galikowska

Lekarz medycyny, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista seksuolog. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

mgr Iwona Mazur

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień, socjoterapeuta, pedagog. Ukończyła podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje również w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz – w ramach NZOZ Nadzieja Rodzinie w Kielcach – w Poradni Leczenia Uzależnień. Kierownik ośrodka w Pałęgach w latach 2007 – 2012.

mgr Barbara Lisowska

Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Ukończyła psychologię na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Studium Pomocy Psychologicznej prowadzone przez IPZ w Warszawie.

mgr Katarzyna Jaromi

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacyjnego w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki rodziny w Wyższej Szkole Filozoficzno – Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, studia podyplomowe o kierunku pomoc psychologiczno – pedagogiczna i interwencja kryzysowa.

mgr Justyna Pawelec

Pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, ukończyła pedagogikę o specjalności resocjalizacja i profilaktyka społeczna na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Pracuje również w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.

mgr Jan Kopeć

Psycholog, instruktor terapii uzależnień, pedagog, doradca rodzinny. Ukończył jednolite studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, studia magisterskie w zakresie pedagogiki o specjalizacji resocjalizacja oraz studia licencjackie z Nauk o Rodzinie o specjalności profilaktyka i terapia uzależnień.

mgr Izabela Pobocha

Pedagog, specjalista terapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Pracowała 2 lata jako wolontariusz w Ośrodku Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych San Damiano w Chęcinach.

mgr Michał Augustyniak

Pedagog, specjalista terapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji, doradca zawodowy. Ukończył studia magisterskie z zakresu Pedagogiki o specjalności resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Absolwent studiów podyplomowych z Poradnictwa Zawodowego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

mgr Małgorzata Łoboda-Ucińska

Terapeuta, pedagog, ukończone studia z resocjalizacji i profilaktyki społecznej oraz pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.

mgr Joanna Woźniak

Superwizor ośrodka certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, psycholog.

Galeria

Ośrodek położony jest w spokojnej i malowniczej okolicy, w sąsiedztwie Gór Świętokrzyskich, w osadzie Pałęgi oddalonej od Kielc o 30 km.Podziękowania

Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszego Ośrodka i okazaną życzliwość mieszkańcom Pałęg i wszystkim darczyńcom.

Z życia ośrodka

Relacje z naszych aktywności

Dane kontaktowe

Zapraszamy do nas

Ośrodek Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych
Pałęgi 80, 26-080 Mniów

zadzwoń:

(41) 373-75-67

606-329-511

607-150-334

Skontaktuj się z nami

Top